Bądź z nami na bieżąco, dołącz do nas na

Włodarze podhalańskich, orawskich i podbabiogórskich gmin sprzeciwiają się utworzeniu parków krajobrazowych oraz zmianie przebiegu planowanej drogi S7 Rabka – Chyżne


Reklama



Projekt planu zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego zakłada, że na obszarach gmin Czarny Dunajec, Jabłonka, Bystra – Sidzina, Maków Podhalański, Jordanów i Zawoja planowane są do utworzenia parki krajobrazowe Pasma Policy i Torfowisk Orawskich.

W

łodarze tych gmin wyrazili sprzeciw temu pomysłowi, podpisując Rezolucję Forum Samorządowców i Mieszkańców Gmin Bystra – Sidzina, Czarny Dunajec, Jabłonka, Jordanów, Maków Podhalański, Raba Wyżna, Spytkowice i Zawoja.

Jak czytamy w rezolucji, uczestnicy forum nie kwestionują konieczności ochrony przyrody w formach przewidzianych prawe. Walory krajobrazowe wymagają ochrony i zachowania dla przyszłych pokoleń. Jednakże istotnym jest, że na obszarze w/w gmin funkcjonuje już kilka form ochrony przyrody, które są wystarczające dla ochrony przyrody i walorów krajobrazowych.

- Wyrażamy głębokie zaniepokojenie proponowanymi regulacjami. Są one niekorzystne dla Naszych mieszkańców. Wprowadzenie nowych ograniczeń może skutkować znacznym spowolnieniem rozwoju gospodarczego, a w niektórych sektorach gospodarki wręcz zablokowaniem rozwoju gospodarczego. Mieszkańcy powinni mieć możliwość podejmowania aktywności na swoim pięknym przyrodniczo terenie. Muszą być zlokalizowane elementy infrastrukturalne, obiekty użyteczności publicznej, a także obiekty przemysłowe. Mając na uwadze powyższe argumenty, uczestnicy Forum kategorycznie sprzeciwiają się utworzeniu kolejnej formy ochrony przyrody, jaką są parki krajobrazowe – czytamy w rezolucji podpisanej przez Stanisława Tempkę – wójta gminy Bystra – Sidzina, Józefa Babicza – wójta gminy Czarny Dunajec, Antoniego Karlaka – wójta gminy Jabłonka, Stanisława Pudę – wójta gminy Jordanów, Pawła Salę – burmistrza Makowa Podhalańskiego, Andrzeja Dziwisza – wójta gminy Raba Wyżna, Grażynę Wojdyłę – sekretarza gminy Spytkowice z upoważnienia wójta tej gminy Ryszarda Papanka i Marcina Pająka – wójta gminy Zawoja.

W tej samej rezolucji włodarze wyrazili też sprzeciw planowanemu przebiegowi drogi krajowej S7 na odcinku Rabka – Zdrój – Chyżne oraz dróg wojewódzkich w gminie Jabłonka.

- Od szeregu lat utrzymywany jest korytarz (rezerwa terenu) dla nowej drogi S7 oraz dróg wojewódzkich. Projekt przebiegu dróg w projekcie Planu nie pokrywa się z rezerwami w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. W części graficznej planu nie naniesiono również wyznaczonego w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka przebiegu ciągu drogowego o klasie G, mającego charakter południowej obwodnicy miejscowości Jabłonka, który zmienia przebieg dróg wojewódzkich nr 957 (na odcinku Jabłonka – Zubrzyca Dolna, z wykorzystaniem fragmentu nowego odcinka drogi krajowej nr 7) oraz 962 (w zachodniej części miejscowości Jabłonka). Postuluje się zatem, aby przebieg dróg w Planie Województwa był zgodny z utrzymywaną rezerwą w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz planach miejscowych poszczególnych gmin, przedstawiony w formie graficznej i opisowej przedmiotowego planu. – czytamy.

Włodarze postulują także, by obwodnica Makowa Podhalańskiego znalazła się wśród zadań przewidzianych do realizacji, co ułatwi poruszanie się drogą DK28.

- Niepokoi nas również status obwodnicy Makowa Podhalańskiego. Utrzymanie jej wśród zadań postulowanych sprawia, że w stosunku do obowiązującego od czternastu lat planu zagospodarowania nie nastąpiła żadna poprawa, a problem z przejazdem DK28 narasta. Oczekujemy, że budowa obwodnicy Makowa Podhalańskiego znajdzie się wśród przewidzianych do realizacji.

Forum Samorządowców i Mieszkańców Gmin Bystra – Sidzina, Czarny Dunajec, Jabłonka, Jordanów, Maków Podhalański, Raba Wyżna, Spytkowice i Zawoja odbyło się w Orawskim Centrum Kultury, w piątek 3 listopada 2017 r.

Oprócz wspomnianych włodarzy gmin podczas spotkania obecni byli m.in. Anna Paluch – poseł na Sejm RP, senator RP Andrzej Pająk, były senator i marszałek Janusz Sepioł, radni sejmiku województwa małopolskiego Barbara Dziwisz, Stanisław Barnaś, Marek Haber, Jan Piczura i Marek Wierzba, starosta powiatu nowotarskiego Krzysztof Faber, starosta powiatu suskiego Józef Bałos. Obecni byli także mieszkańcy poszczególnych gmin.

Zgromadzeni mogli obejrzeć film wprowadzający w problematykę forum. Włodarze przedstawili swoje stanowiska w tej sprawie. Odbyła się także burzliwa dyskusja, w której przeważały głosy sprzeciwu wobec planom województwa małopolskiego. Jak podkreślał wójt gminy Jabłonka – Antoni Karlak, solidarny i mocny sprzeciw wszystkich gmin wynika z tego, że przewidywane zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego ograniczą rozwój tych gmin. Są one w niekorzystne dla mieszkańców i jest to decyzja nieobywatelska, nielicząca się z głosem społeczności lokalnych.

Podpisaną rezolucję przekazano przedstawicielowi Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie Januszowi Sepiołowi.

Fot. Jakub Wojtyczek


Komentarze

Skomentuj artykuł jako pierwszy


Zaloguj się



Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
Javascript jest wyłączonyProszę włączyć obługę JavaScrip, aby móc w pełni korzystać z serwisu.